Dorota Iwaniuk

Pierwsze kroki na macie stawiałam w szkole Adama Bielewicza w Warszawie, gdzie rozpoczęłam regularną praktykę według metody B.K.S. Iyengara. Wcześniej amatorsko zajmowałam się wszelkimi innymi rodzajami ruchu – pływanie, siłownia, fitness, bieganie. Wówczas wydawało mi się, że joga jest dla mnie zbyt statyczna. Na pierwsze zajęcia jogi poszłam z ciekawości. Wiedziałam tylko, że potrzebuję głębszej pracy z ciałem, mięśniami, oddechem i po kilku zajęciach wiedziałam, że trafiłam w dziesiątkę. Pojawiło się zainteresowanie jogą, które trwa nieprzerwanie od 2006 roku.

Ukończyłam trzyletni kurs nauczycielski prowadzony przez Romka Grzeszykowskiego w Krakowie, uzyskując w 2013 roku stopień nauczycielski Introductory II. Brałam udział w polskich konwencjach jogi z Jaki Nett, Manouso Manos, Abhijatą Sridhar Iyengar, Faeq Biria. W latach 2012 – 2018 prowadziłam na Woli regularne zajęcia w „Jodze na Kole”.

Joga pomaga mi zachować kondycję, uzupełnia inne aktywności. Prowadzone zajęcia układam tak, aby ich elementy tworzyły harmonijnie zgraną całość, dając jednocześnie wysiłek, jak i odpoczynek dla ciała i umysłu.