Grażyna Adamiec 

Pierwsze kroki na macie postawiłam w 2011r. Za namową przyjaciela poszłam na zajęcia jogi, które były dla mnie zaskoczeniem i odkryciem, że joga może dać nie tylko sprawne ciało, ale też spokój ducha. Moja fascynacja jogą trwa do dziś.
Praktykę od początku pogłębiam systematycznie u Bodzi Matulaniec oraz na warsztatach z Ałłą Raginis, Grzegorzem Nieścierem, Ritą Keller, Judith Hanson Lasater, Eyalem Shifroni, Carrie Owerko, Konradem Kocotem.
Jestem absolwentką studiów podyplomowych Relaksacja i joga, prowadzonych na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
W 2017 odbyłam w Londynie kurs nauczycielski u Judith Hanson Lasater, zakończony pomyślnie zdanym egzaminem – jako piąta osoba w Polce otrzymałam certyfikat nauczycielki jogi regeneracyjnej.

Zajęcia: Kursy Wstępny i dla Średnio Zaawansowanych