Szkoły Jogi Działają Normalnie/Legalnie

Uff… Nareszcie jakiś konkret! Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące legalności działania szkół jogi, potwierdziło możliwość ich funkcjonowania w obecnym czasie:

„Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353) nie przewidują zakazu prowadzenia działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w zakresie działalności szkół jogi.”

Tymczasem zdarza się, iż na Jodze na Bielanach w JogaBo krzeseł bywa więcej niż osób uczestniczących w zajęciach – serdecznie zapraszam, miejsc full!
Do zobaczenia na macie od poniedziałku do środy i w piątki – namaste & do siego roku, roku z jogą 🙂

Bodzia Matulaniec
JogaBo… warto! 

Fot. B.M. 29.XII.20 godz. 20:30